Sağlık Çalışanları İçin Koronavirüs Önerilerimizi Bakanlığa Sunduk

Sağlık Çalışanları İçin Koronavirüs Önerilerimizi Bakanlığa Sunduk

Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na koronavirüs ile ilgili olarak sağlık çalışanları açısından bazı tedbirlerin uygulanması hakkında görüş ve düşüncelerimiz  yazılı olarak iletildi. 

Yapılan başvuruda COVİD-19 şüpheli vakaları için rapor düzenlenmesi iş ve işlemlerinin aile sağlığı merkezlerinde değil havaalanlarında oluşturulacak olan sağlık birimlerince bu tanıların girilmesinin sağlanması yada idari izinli sayılmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılması istendi. 

Başvurumuzda diğer önerilerimiz ise şu şekilde sıralandı:

“Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” kapsamında yapılan okul sağlığı taramalarının 3 ay süre ile ertelenmesi 

Her türlü risk ile karşılaşma olasılığı en yüksek kesim olan sağlık çalışanlarına ivedilikle koruyucu ekipmanların dağıtılması,

Sağlık kurumlarının girişlerine termal kamera yerleştirilerek olası riskli hastaların tespit edilmesi ve oluşturulacak ekiplerce hastaneye giriş yapmadan, oluşturulacak özel alanlarda tanı ve tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Kronik hastalıkları bulunan ve raporlu ilaç kullanan hastalarımızın, sağlık kurumlarına gelmeden ilaçlarının doğrudan eczaneden 3 ay süre ile alınmasının sağlanması,

Raporları biten hastalarımızın da, sağlık kurumlarına gitmemeleri adına, sağlık kurumlarına gelmeden ilaçlarının doğrudan eczaneden 3 ay süre ile alınmasının sağlanması,

Aile Sağlığı Merkezileri ile hastanelere randevusuz gelinmemesi, acil servislere amacı dışında başvuru yapılmaması ve diğer bilgilendirmeleri içeren kamu spotlarının oluşturulması 

Başvuruda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların devamı ile birlikte mücadelenin daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi açısından çözüm önerilerimizin de değerlendirilerek hayata geçirilmesi istendi