Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya Sağlık Çalışanlarının Sorunlarını ve Taleplerini İlettik

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya Sağlık Çalışanlarının Sorunlarını ve Taleplerini İlettik

Genel Başkanımız Önder Kahveci, Genel Başkan Yardımcılarımızla birlikte Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. 

Ziyarette Genel Başkanımız sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerini içeren bir raporu Sayın Bakan'a teslim etti. 

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci “Sağlık Bakanımıza salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları ve gayreti için teşekkür ederken salgın sürecinin kahramanı sağlık çalışanlarımızın talep ve sorunlarının çözülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması için talebimizi Sayın Bakan’a ilettim.” dedi. 

Çalışanların beklentilerini aktardığını ifade eden Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Özellikle 4/B sözleşmeli Personele, Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına, Vekil Ebe ve Vekil Hemşirelere kadro verilerek  statü farklılıklarının önüne geçilmesinin sağlanması,

Hizmetli unvanına çalışan kamu görevlilerine memur kadrosu verilmesi, mali ve özlük haklarının düzenlenmesi,

Çalışma barışı ve hakkaniyet ilkeleri gereğince; sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalandırılmaları, 

Döner sermaye dağıtımındaki adaletsizliklerin giderilmesi adına sistemin yeniden revize edilmesi, döner sermaye ek ödemelerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesi, 

Salgın nedeniyle Aile hekimliği çalışanlarına ilave ücret verilmesi,

Salgın başta olmak üzere görev yaparken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit kabul edilmesi, 

Pandemi sürecinde yaşanan nöbet ücreti ödenmemesi sorununun çözülmesi, Sözleşmeli yönetici atamalarında ehliyet ve liyakatin dikkate alınması, 

Kurumlarda çalışanlar için kreş, anaokulu v.b sosyal imkanların sağlanması başta olmak üzere çalışanların beklentilerini aktardım. Sağlık çalışanlarının bu haklı taleplerine kulak verilmesini ve sorunların çözülerek daha iyi bir çalışma hayatının tesis edilmesini istedim. ” dedi. 

Sayın Bakanın meselelere yaklaşımından memnuniyet duyduğunu belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Sayın Bakana sağlık çalışanlarının beklentilerini aktardığımızda kendisini sorunları çözmek istediklerini ifade ettiler. Gerekli girişimlerde bulunmaya devam ettiklerini bazı çalışmalar yaptıklarını kaydettiler. Umarız ki sağlık çalışanlarının talepleri noktasında kısa süre içerisinde olumlu adımlar atılır. Biz bu konuda girişimlerde bulunmaya görüşmeler yapmaya ve meseleleri her platformda dile getirip mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Haber Resimleri