Haberler

Refakat İznindeki Mağduriyetin Giderilmesi İçin Başvurduk

/ Genel Merkezden Yazdır
Bu haber 21,464 defa okundu
Refakat İznindeki Mağduriyetin Giderilmesi  İçin Başvurduk
Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak memurun yatarak tedavi edilen yakınına refakat etmemin zorunlu olduğu hallerde refakat izni verilmesinde yaşanan sıkıntıların çözülmesi istendi.

Başvuruda 657 Sayılı Kanuna göre memurunu anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde üç aya kadar refakat izni ve gerektiğinde bunun bir üç ay daha uzatılabileceğinin düzenlendiğine vurgu  bu hükme rağmen sağlık kurum ve kuruluşlarında personele refakat etmesi gereken hastanın yatarak tedavisi sırasında bu hükümlerin geçerli olmadığı gerekçesi ile, yatan hastaya refakat için refakat izni verilmemekte personelin mağduriyetine yol açıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu durum ile ilgili Zonguldak bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararda  çocuğunun hastalığı nedeniyle refakat izni talebi reddedilen anneni açtığı dava sonucunda Mahkeme  annenin tedavi sürecinde refakat izinli sayılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdiği de vurgulandı.

Başvuruda memurun yatarak tedavi edilen yakınının ve refakat etmemin zorunlu olduğu halin varlığı halinde kişiye Refakat İzni verilmesi hususunda ilgili Kurum ve Kuruluşlarla gerekli yazışmanın yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi istendi.