Radyoloji Çalışanlarının Sorunları Çözüm Bekliyor

Radyoloji Çalışanlarının Sorunları Çözüm Bekliyor
X ışınını keşfederek teşhis ve tedavide yeni bir dönemi başlatılan ünlü bilim adamı Wilhelm Conrad Rontgen'in bu keşfi yaptığı gün 8 Kasım tüm dünyada radyoloji günü olarak kutlanmaktadır.

İnsan sağlığı açısından önemli bir buluşun kutlaması yapılacak bu tarihte radyoloji çalışanlarının çalışma şartları bu önemli güne gölge düşürmüştür.
Dünya radyoloji gününde Başta Sağlık Bakanlığı idarecileri olmak üzere tüm yetkililerin çalışanların sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmalılardır.
Radyoloji çalışanları bugün bir çok sorunla karşı karşıya bırakılmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın çalışma koşullarında iyilileştirme yapılmaksızın, çalışan sayısındaki yetersizliği göz önünde bulundurmadan günlük çalışma saatlerini 5 saatten 7 saate çıkartması çalışanların daha fazla radyasyona maruz kalmalarına neden olmuştur.
Ölümcül hastalıklara davetiye çıkartan bu uygulama Sağlık Bakanlığı tarafından tekrar gözden geçirmeli, yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Çalışanların sağlığı sadece kâğıt üzerinde mevzuatta kalmamalı, uygulamalar ile de çalışanların sağlığının önemsendiği ve takip edildiği gösterilmelidir.
Gerekli önlemlerin alınmaması; radyoloji çalışanlarını çağın vebası kanserle karşı karşıya getirmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığı için hizmet üreten radyoloji çalışanları meslekleri nedeniyle sağlıklarının tehdit altında olması kabul edilebilir bir durum değildir.
Çalışanların sağlığı için iş yükünün bir an evvel hafifletilmesi, sağlığın tüm branşlarını kuşatan personel eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Çalışma saatlerinin neredeyse yarı yarıya artmasına rağmen ücretlerinde hiçbir iyileşme yapılmaması da haksızlığın bir diğer boyutu olmuştur.
Röntgen birimi çalışanları yapılan her düzenlemede mağdur edilmiş kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet süresi zammında da kısmi olarak kayba uğramışlardır.
Çalışma saatleri ile ilgili mevzuat değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan 4 saatlik fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için mahkemelerin adres gösterilmesi büyük bir haksızlık, çalışanın alınterinin karşılığının yok sayılmasıdır.
Biz radyoloji çalışanları adına, Sağlık Bakanlığı'nın sorun çıkaran kimliği yerine çözüm üreten bir kimliğe bürünmesini istiyoruz. Bu tüm çalışanların da ortak talebidir.
Taleplerin karşılanması dileğiyle Türk Sağlık-Sen olarak her şeye rağmen, tüm radyoloji çalışanlarının Dünya Radyoloji Gününü kutluyoruz.