Haberler

Oyalamayın, Somut Adımlar Atın

/ Manisa Yazdır
Bu haber 44,218 defa okundu
Oyalamayın, Somut Adımlar Atın
Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Rıtvan Mutlu, genel merkezimizin gerçekleştirdiği 112 çalışanlarının, mesleki, özlük ve çalışma ortamı ile ilgili sorunların ve taleplerin tartışıldığı, tespit ve çözüm önerilerinin sunulduğu çalıştay ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Konuyla ilgili yapmış olduğu basın açıklaması metin metni şöyle;

Sendikal çalışmalarımızda önemli bir kıstasımızda çalışanların içinde aktif olarak yer aldığı önerilerle, taleplerin görüşüldüğü, stratejilerin belirlendiği ve fikir üretmek adına tartışma ortamlarını sağlamaktır.

Son dönemde bu amaçla gerçekleştirdiğimiz sendikal faaliyetlerimizden birisi de ülkemizin dört bir yanında görev yapan 112 çalışanları ve 112 derneklerinin katılığı Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayımız olmuştur. Çalıştayımızda 112 çalışanlarının mesleki, özlük ve çalışma ortamı ile ilgili sorunları ve talepleri tartışılmış, tespitler yapılmış ve çözüm önerileri belirlenmiştir.  Ayrıca 112 çalışanlarının çalışma memnuniyeti ile ilgili bir anket çalışması yapılarak derinlemesine bir araştırma gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu çalışmalardan ortaya çıkan sonuç 112 çalışanlarının çalışma hayatlarında büyük sorunlarla uğraştığı ve mağduriyetler yaşadıkları olmuştur.

Türkiye’de  2 bin 72  Acil Yardım İstasyonunda 33 bin çalışan görev yapmaktadır. 112 ambulansı sayısı ise 3 Bin 357’dir. 2013 yılındaki toplam vaka sayısı ise 3 milyon 665 bindir. Bu yoğunluğun yanı sıra 2013 yılında asılsız ihbarların sayısının 111 milyon olması iş yükünü anlatmaya yeterlidir. Söz konusu bu iş yükünün azaltılması için; personel istihdamı arttırılmalı ve bu istihdamla orantılı olarak istasyon ve ambulans sayısı da arttırılmalıdır. Asılsız ihbarda bulananlara mutlaka ceza kesilmeli ve takibi yapılmalıdır.

Sağlıkta dönüşüm ile birlikte sağlık alanında taşeronlaşmanın önü açılmış ve bazı kamu sağlık hizmetleri Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen hizmet alımı usulü ile gördürülmektedir. Ne yazık ki bu uygulamaya 112 Acil Sağlık hizmetleri de dâhil edilmeye çalışılmaktadır. Bazı illerimizde bu tür uygulamalara gidildiği ve bunun yaygınlaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 112 Acil Hizmetlerinde özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmeli ve hali hazırda olan tüm uygulamalar iptal edilmelidir.

Türk Sağlık-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz bir anket çalışmasına göre 112 çalışanlarının yüzde 88’i görev sırasında fiziki ve sözlü şiddete uğradığını belirtmiş, yüzde 86’sı ise vakaya giderken can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etmiştir. Oldukça vahim bir hal alan bu şiddetin önüne geçilmesi için ambulanslarla birlikte polisinde olay yerine aynı zamanda intikalini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Bakanlık bu konuda acilen İçişleri Bakanlığı ile protokolü imzalamalıdır.

Ülkemizde 11 yılda 7 Bin 247 ambulans kazası yaşanmış,112 acil hizmetlerinde görevli 135 arkadaşımız bu kazalarda hayatını kaybetmiştir. 112 çalışanlarının yüzde 60’ı ambulans şoförlüğü yapmak istememektedir. Ambulans kazalarının önüne geçilmesi için Ambulans şoförlüğünde gönüllülük ile kabiliyet esas alınmalı ve ambulans şoförlerine yeterli sürede ileri sürüş teknikleri eğitimi verilmelidir. Ambulansların güvenlik açısından sağlam ve yeni olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca burada can yakan bir diğer noktada 112 çalışanlarına, sağlık çalışanlarına şehitlik verilmemesi, görev şehidi sayılmamalarıdır. Acil sunulması gereken kamu hizmetleri ( İtfaiye, Güvenlik v.b)  görevlerini yerine getiren kamu çalışanlarından sadece 112 çalışanları görev şehidi sayılmaması uygulamasına artık bir son verilmelidir. Görev şehitliği için gerekli düzenlemeler yapılmalı büyük acı yaşayan ailelerin birde mağdur edilmesinin önüne geçilmelidir. Kazalar ve vakalarda çalışanı zor durumda bırakan tazminatların önüne geçilmesi için 112 çalışanlarına mesleki mali sorumluluk sigortası gibi bir güvence sistemi kurulmalıdır.

Bunların dışında;

112 çalışanlarının çalışma şekilleriyle ilgili tercihi 24 saatlik vardiya sistemidir. Anketimize göre de bu çalışma sisteminden çalışanların yüzde 86’sı memnundur. Bu sistem değiştirilmemelidir.

Yemek yardımında ne yazık ki mevzuat düzenlemelerine rağmen sıkıntılar çözülememiştir. 112 çalışanlarının yemek temini ile ilgili sıkıntısına kalıcı çözüm bulmak adına yapılacak tek düzenlemenin yemek yardımlarının nakdi olarak ödenmesidir. Bu konuda gerekli mevzuat değişikliğine gidilmelidir.

112 çalışanlarının kıyafetler ile ilgili şikayetleri artmaktadır. Sorunun giderilmesi için daha kaliteli kıyafetler üretilmeli, kıyafetlerin bedenleri seçilirken kadın personelde olduğu unutulmamalı ve bu kıyafetler uygun zamanlarda personele ulaştırılmalıdır.

112 İstasyonları ve ambulansların daha uygun nitelikte hizmet sunmaya müsait hale getirilmesi gerekmektedir.

112 çalışanları idareciler tarafından yapılan  mobbing ve sendikal tercih baskısından bunalmışlardır. İhtiyaç değil de baskı aracı olarak kullanılan geçici görevlendirmelerden yılmışlardır. Hak ihlali ve vicdan yaralayan aynı zamanda suç olan bu tür baskılara bir an önce son verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı’nın son yaptığı düzenleme meslek mensuplarının görev tanımlarını yeniden belirlemiştir. Bu belirlemede çalışanların ve çalışanların temsilcilerinin görüşlerinin alınmaması nedeniyle görev tanımları ve uygulamalarında pratik ve teorik arasında çelişkiler yaşanmaktadır. Görev tanımları sosyal taraflarla birlikte yeniden gözden geçirilmelidir.

ATT olarak görev yapan çalışanlar Paramediklik eğitimi görmelerinin önünde büyük bir engelolan eğitim özrü nedeniyle tayin hakkının 4 yıllık fakülte dışında tanınmamasına son verilmelidir. Atam ve nakil yönetmeliğin bu hükmü anayasa ile güvence altına alınan eğitim hakkı da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmelidir.

Tüm sağlık çalışanlarının beklediği lisans tamamlama, kamu çalışanlarının çocukları için kreş açılması ve yıpranma payı verilmesi 112 çalışanlarının da önemli gündem maddesini oluşturmaktadır. Bu iki konuda beyanatlar ve sorunları çözüme kavuşturmayacak sadece oyalama anlamına gelen düzenlemeler yerine somut adımlar atılmasını 112 çalışanları beklemektedirler.

Belirttiğimiz bu hususlarda yapılacak düzenlemeler ile Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların çözümünde büyük bir yol kat edilmiş olacaktır. Daha nitelikli bir hizmet sunumu ve çalışanların memnuniyetinin sağlanması için dikkat çektiğimiz konular hakkında gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.