Memurun İş Güvencesini Kaldırmak İçin Bahane Olarak “Tecavüzcüler İşten Atılamıyor” Diyen Sendika Kökenli AKP Milletvekili

Memurun İş Güvencesini Kaldırmak İçin Bahane Olarak “Tecavüzcüler İşten Atılamıyor” Diyen Sendika Kökenli AKP Milletvekili
Yeni yüzyıl Gazetesi dün 657 değişiyor manşetiyle çıktı. Haberin kaynağı ise sendika kökenli ve etkin bir milletvekili olduğu olarak belirtilmiş sendikacı milletvekili “Tecavüz eden devlet memuru bile işten atamıyorsunuz.

En fazla tayin ediyorsunuz' diyerek devletteki güvencenin yanlışlığını anlatmış. Özel sektörde hizmet odaklı verimlilik ve kaliteye yönelik performans uygulamasını örnek alınacağını belirten kaynak özellikle sağlık sektörü ve milli eğitim de performans kriterlerinin belirleyeceği olacağını söylemiş. 
Sendikacı kökenli olduğu söylenilen ve memurun iş güvencesinin kaldırılması için tecavüzcüler atılmıyor gibi bir akla ve hukuka aykırı bir gerekçe sunan bu milletvekili  ya 657’yi hiç bilmiyor. Ya da başka bir durum var. 
Çünkü 657 açık: 
**Devlet memurluğundan çıkarma cezası nedeniyle memurluktan çıkarılma
Aşağıda belirtilen fiil veya halleri işleyen memurlar hakkında, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası verilir.
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
Şimdi sizlere soruyoruz. Memurları iş güvencesini kaldıracağız diyen siyasileri alkış yağmuruna tutanları görmüştük. Acaba milletvekili olupta memurların iş güvencesinin kaldırılması için tecavüzcüler işten atılamıyor gibi akla, hukuka ve vicdana aykırı bir gerekçesi sunan  hangi milletvekilidir merak ediyoruz.