Mahkemeden Önemli Üst Öğrenim Kararı

Mahkemeden Önemli Üst Öğrenim Kararı
2014 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden ATT üyemizin mezun olup intibakı yapılan üyemizin 2015 yılı Kasım ayından itibaren intibakının iptal edilerek kesilmesi üzerine üyemiz tarafından söz konusu durumun düzeltilmesi için başvuru yapılmış fakat idare başvuruyu Aralık ayında reddetmişti.

Söz konusu red işleminin ardından sendikamız tarafından dava açılmıştı.
Davayı görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesi verdiği kararda YÖK’ün her ne kadar söz konusu bölümün 24 Şubat 2016’da  verdiği kararla üst öğrenim olmadığını karar verse de  üyemizin söz konusu bölümü bitirdiği tarih itibari ile kazanılmış bir hak elde ettiğine dikkat çekti. Mahkeme üyemizin Ön lisans programından mezun olduğu tarihte İş sağlığı ve güvenliğinin üst öğrenim sayıldığına vurgu yaparak kazanılmış hakkın dikkate alınması ve intibakının yapılarak devam ettirilmesinin hukuki güvenlik ilkesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Mezuniyetten sonra verilen üst öğrenim ile ilgili karara göre intibak yapılmasının hukuka uyarlılığının bulunmadığına hükmederek söz konusu işlemin iptaline karar verdi. Üyemizin yoksun kaldığı intibak farklarının ödenmesine hükmetti.