Haberler

Mahkemeden Eşi Özelde Çalışan Sözleşmeli Memura Tayin Müjdesi

/ Kazanımlar Yazdır
Bu haber 6,294 defa okundu
Mahkemeden Eşi Özelde Çalışan Sözleşmeli Memura Tayin Müjdesi
Sendikamız tarafından açılan davada mahkeme eşi özelde çalışan 4/B’li sözleşmeli memurun eşinin yanına tayinin yapılması gerektiğine hükmetti.

Uşak’ta görev yapan 4/B’li üyemizin Antalya’da özel bir firmada çalışan eşinin yanına tayin olmak için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından daa açılmıştı.

Davayı görüşen Manisa 2. İdare Mahkemesi verdiği kararda başvuru tarihinde Devlet Memurları Yer Değiştirme Yönetmeliğinde özel sektörde çalışan eşinin son iki yıl içerisinde 360 gün prim ödemesi varsa tayin olacağının düzenlendiğini hatırlatıldı.

Mahkeme kararında özel yönetmeliklerde çerçeve yönetmeliğe aykırı ve daha ağır hükümler getirilemeyeceğine dikkat çekilerek “yönetmelik hükümlerinden daha ağır hükümler getiren kurum yönetmeliklerinin dikkate alınması mümkün değildir' denildi.

Mahkeme verdiği kararda “ 2011 yılında sözleşmeli personel olarak göreve başlayan ve 2016 yılında evlenen üyemizin aile birliğinin korunmasına dair ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri uyarınca münhal kadro kısıtlılığından bağımsız olarak, eşinin görev yaptığı Antalya iline boş kadro bulunmadığından bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır' diyerek söz konusu red işleminin iptaline karar verdi.

Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci  eş durumu tayininde tüm kısıtlamaların kalkması gerektiğine dikkat çekerek “ Eş durumundan tayinlerden eşin işi, sigorta süresi ve tayin isteyen personelin sınıfı gibi farklı değerlendirmelerin yapılarak bu hakkın kısıtlanması yanlıştır.  Aile birliğini korunması Anayasaca ve uluslararası mevzuatça esas alınırken yönetmeliklerdeki kısıtlamalar kabul edilemezdir. Nitekim bu mahkeme kararı da bu açıdan çok iyi bir örnek olmuştur. Kamu idaresi Anayasa ve uluslararası mevzuat ile mahkeme kararlarını da dikkate alarak eş durumu tayininde yaşanan sıkıntılara bir son vermelidir' dedi.