Mahkeme: Çalışana İşyerinde 1 Yılını Doldurmamış Olsa da Şua İzni Verilir

Mahkeme:  Çalışana İşyerinde 1 Yılını Doldurmamış Olsa da Şua İzni Verilir

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde görev yapan röntgen teknisyeni üyemizin 2020 yılına ait şu iznini kullanmak için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı. 

Davayı görüşen İstanbul 14. İdare Mahkemesi verdiği kararda, idarenin röntgen teknisyenini hastanedeki çalışma süresi olarak 1 yılını doldurmadığı için izin talebinin reddedildiği belirterek bir yılını doldurmuş olmasa bile ne kadar radyasyon aldığının bilinmediğine dikkat çekti. 

Mahkeme radyasyona maruz kalan personelin radyasyon görevlisi olarak kabul edilerek o yıl içerisinde şua iznini kullanması gerektiğine vurgu yaptı. İdarenin izin talebini reddetmesi işleminin hukuka uygun olmadığına hükmederek iptal etti.