Keyfi Atama Hukuksuzluğunu Sonlandırdık

Keyfi Atama Hukuksuzluğunu Sonlandırdık
Türk Sağlık-Sen’in üyesi adına açtığı dava sonucunda Danıştay, büyükşehir yasasının ardından valilik devir komisyonunca belediyeden il sağlık müdürlüğüne ihtiyaç fazlası denilerek gönderilen memurun atama işleminin iptaline ilişkin açtığı davanın ret kararını bozdu.

Trabzon belediyesinde görev yapan bir memur belediyenin Büyükşehire dönüşmesinin ardından kadrosu önce ortaca belediyesine devredildi. Ardından da Trabzon Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma komisyonunca İl sağlık müdürlüğü emrine atandı.
Söz konusu atamanın iptali için Trabzon İdare Mahkemesinde açılan davanın reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından Danıştay’a itiraz edildi.
İtirazı görüşen Danıştay 5. Dairesi verdiği kararda 6330 sayılı kanun değerlendirildiğinde Büyükşehire dönüşen belediyelerdeki görevli personelin büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeler ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılabileceği norm kadro  ve ihtiyaç fazlası olarak devredilemeyeceği sonucuna varıldığını belirtti.
Kararda  davacının Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılan bir personel olduğu belirtilerek görevlendirildiği birimde çalışma devam etmesi gerekirken ihtiyaç fazlası personel olarak Devir tasfiye ve paylaştırma komisyonuna bildirilmesinin kuralla uygun olmadığı ifade edidi. Söz konusu atama işleminde hukuka uyarlılık bulunmamakta olduğuna dikkat çekilerek yerel mahkemenin verdiği red kararının bozulmasına hükmedildi.
Danıştay’ın bozma kararının ardından davayı yeniden görüşen Trabzon İdare Mahkemesi atama işleminin iptaline hükmetti.
Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “İdareler kendilerine tanınan yetkileri farklı şekillerde ve işlerine geldiği gibi kullanıyor, kural ve kanunu göz ardı ediyorlar. Çalışanlarını mağdur olmasını umursamıyorlar.  Kanun göz ardı edilerek, Devir komisyonlarına gönderilip açıkça mağdur edilen  personeller içinde emsal bir karardır. Biz kazandığımız bu dava ile üyemiz hizmet kolumuzdan yani sendika üyeliğimizden ayrılmış oldu. Ama haksızlık ve mağduriyet son buldu. Biz her şart altında haklının ve mağdurun yanında olmayı sürdürüyoruz keşke idarelerde adalet ve hukuku uygulamakta hassas olsalar.' dedi.