Haberler

Kahveci: Dil, Millet Birliğini Sağlayan En Büyük Güçtür

/ Türkiye Kamu-Sen Yazdır
Bu haber 990 defa okundu
Kahveci: Dil, Millet Birliğini Sağlayan En Büyük Güçtür
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Dil Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

“Bir milletin bütün fertlerini ve her yeni nesli millî tarihin en eski kaynaklarına kadar götüren ve onlarla millî tarih arasında köprü kuran tek araç dildir” diyen Genel Başkan Kahveci, “Dil aynı zamanda millet birliğini sağlayan en büyük güçtür. Çünkü millet yalnız yaşayanla­rın birliği, beraberliği değil, yaşamış olanların ve yaşayacakların da birliğidir” dedi.

Genel Başkan Kahveci mesajında şu satırlara yer verdi;

“Dil, bir milletin tarihinde meydana gelen maddî ve manevî de­ğerlerin anlatım aracıdır. Millet denilen sosyal varlığı birleştirir ve onlar arasında duygu ve düşünce akımı meydana getirir. Bir mil­lete mensup olan her fert, o milletin kültürünü, dilini, dinini, inanç­larını, zevkini, gelenek ve göreneklerini beraberinde taşır.

Kültür ise atalarımızdan bizlere intikal eden edilen maddî ve manevî değerler bütünü, fertlere yön ve kişilik veren bir varlık, kişiyi ayakta tutan bir güçtür. Aynen bunun gibi, bir milleti de dünya milletleri arasında ayakta tutan, ona canlılığını, sürekliliğini sağlayan kültür kaynakları ve bu kaynakla­rın iletişim gücüdür. Dil, aynı zamanda bir milletin düşünce sistematiğini de şekillendirir. Gelişmiş ve güçlü dili olan milletlerin daha gelişkin bir kültür oluşturdukları görülmektedir.

İletişim olmazsa kültür durağanlaşır, canlılığını kaybeder. Sağlıklı bir iletişimin olması için oturmuş ve gelişmiş bir dile ihtiyaç vardır. Bir milletin bütün fertlerini ve her yeni nesli millî tarihin en eski kaynaklarına kadar götüren ve onlarla millî tarih arasında köprü kuran tek araç dildir. Dil aynı zamanda millet birliğini sağlayan en büyük güçtür. Çünkü millet yalnız yaşayanla­rın birliği, beraberliği değil, yaşamış olanların ve yaşayacakların da birliğidir.

Maalesef son dönemde içine yabancı kelimeler enjekte edilerek güzel Türkçemiz giderek bozulmakta, kurallara uygun olmayan bir konuşma ve yazı dili şekillenmektedir. Oysa Türkçe, dünyada en çok konuşulan, 300 milyona dayanan geniş Türk dünyasının ortak dilidir.  Bizler ortak geleceğimizi üreteceğimiz, bilimle, kültürle, edebiyatla sağlayacak, medeniyetimiz güzel konuşma, nezaket ve birbirini anlama ile yükselecektir.

Bu bakımdan genç nesillerimize dilimizi doğru kullanmayı öğretmek, toplumsal hayatımızda Türkçeyi en arı hali ile kullanmak zorundayız. Bu konuda özellikle eğitim kurumlarımıza ve Millî Eğitim Bakanlığı’na büyük bir görev düşmektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak milletimizin 86. Türk Dil Bayramını kutlar, bu günün tüm Türk dünyası için birliğimizin ve varlığımızın teminatı olan Türkçemize sahip çıkılması ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara başlangıç olmasını temenni ederim”