İstinaf Mahkemesinden Önemli Karar: Yüzde 50 Artırımlı Nöbet Ücreti İçin Riskli Birime Hizmet Vermek Yeterlidir.

İstinaf Mahkemesinden Önemli Karar: Yüzde 50 Artırımlı Nöbet Ücreti İçin Riskli Birime Hizmet Vermek Yeterlidir.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Şube Başkanımız Mehmet Özkuk’un acil servise hizmet verdiği sürelerde nöbet ücretinin %50 artırımlı ödenmesi için idareye yaptığı başvuru reddedilmişti.  

Red işlemi nedeniyle Uşak İdare Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkemenin red işleminin hukuka uygun bulması nedeniyle de istinaf mahkemesine itiraz edilmişti. 

İtirazımızı görüşen İzmir Bölge İdare Mahkemesi Beşinci İdari Dava Dairesi verdiği kararda riskli birimlerde görevlendirme değil bu birimlere hizmet verecek şekilde nöbet tutulmasının  %50 artırımlı nöbet ücreti almak için yeterli olduğuna dikkat çekti.

 Mahkeme kararında “ Nöbet görevini ifa etmekte iken acil servis hastalarına da hizmet veren laboratuvar biriminde görevli davacıya %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğinden, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.

Mahkeme yoksun kalınan %50 artırımlı nöbet ücretlerini başvuru tarihinden itibaren ödenmesine hükmederek istinaf başvurusunun kabulüne ve idare mahkemesinin kararının kaldırılarak iptal edilmesine hükmetti.