İDARİ İZİNLER GEÇMİŞ BAYRAMLARDAKİ GİBİ OLMALI, AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLMEMELİDİR

İDARİ İZİNLER GEÇMİŞ BAYRAMLARDAKİ GİBİ OLMALI,  AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLMEMELİDİR

Sağlık çalışanların salgının başından beri hayatlarına dair tüm şartları zorlayarak, fedakârlıkta bulunmaktadırlar. Şifa dağıtıp, hizmet üretmektedirler.

Böylesine bir cefanın sahipleri sağlık çalışanları için kamu idaresinin hassasiyet göstermesi gerekirken, çalışanlarının türlü özensizliklere maruz bırakıldıklarını görmek üzücü ve düşündürücüdür.

Verilen her esnek mesai ve idari izin kararının ardından sağlık çalışanları için oluşturulan mağduriyetlerin sonuncusu ise aile hekimliği çalışanlarına yönelik olmuştur.

17 Mayıs’a kadar tam kapanmanın olduğu ülkemizde Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 10-11-12 Mayıs tarihleri tüm kamu personeli için idari izin ilan edilmiştir. Fakat Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bir yazı yayınlayarak ASM’leri kapsam dışı bırakmış ve asgari personel bulunduracaksınız demiştir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanlığı genelgesine aykırı bir düzenleme yapılarak sağlık çalışanlarının yine mağdur edilmesi kabul edilemezdir. 

Taşrada idarecilere bırakılan her idari izin kararının ardından tam çalışma çıktığı görülmektedir. 

Bundan önceki bayramlarda verilen idari izinlerde olduğu gibi Aile Hekimliği çalışanları Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun bir şekilde idari izinli sayılmalıdır.  Aksi çalışanın izin hakkını engellemektir, zorla çalıştırılmaktır.  Bu konudaki talebimiz Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Ayrıca Genel Müdür ile Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci’de bir görüşme yapmış ve bu durumun yeni bir yazı ile düzeltilmesini talep etmiştir.  Süreç sendikamız tarafından takip edilmektedir. Gelişmelere göre atılacak adımlar sendikamız tarafından duyurulacaktır.