Haberler

İade KHK’sı Yayınlandı.

/ Genel Haberler Yazdır
Bu haber 3,553 defa okundu
İade KHK’sı Yayınlandı.
Kamuoyunda bylock zokası olarak bilinen uygulamalar nedeniyle memuriyetten ihraç edilen 1823 kamu çalışanı 697 sayılı KHK ile görevlerine iade edildi.

12.01.2018 tarih ve 30299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında haklarında verilmiş olan ihraç kararının kaldırılarak görevlerine iade edilen personele ilişkin;

- Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacaktır.

- Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecektir.

- Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaktır.

- Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında, öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecektir.

- İhraçlarına ilişkin ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte iadelerine ilişkin kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır.