Huzurevine Keyfi Tayine Mahkemeden İptal

Huzurevine Keyfi Tayine Mahkemeden İptal
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli VHKİ üyemizin idare tarafından keyfiyete dayanan ve ihtiyaç olmadığı halde Beylikdüzü huzurevine yapılan tayinini mahkeme iptal etti.

Açtığımız davayı karara bağlayan İstanbul 7. İdare Mahkemesi verdiği kararda yeni açılan huzurevinin idaresinin personel ihtiyaç yazısında VHKİ talebi yer almamasına rağmen tayin yapıldığına dikkat çekti.
Kararda İl Müdürlüğünün kendine tanınan takdir yetkisini kullanırken sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka uygun davranmasının zorunlu  iken bu tayin işleminde hukuka uyarlılığın bulunmadığına hükmedildi. Söz konusu işlemin iptaline karar verildi.