Geçici Görevlendirmelerle İlgili Önemli Bozma Kararı

Geçici Görevlendirmelerle İlgili Önemli Bozma Kararı
Açtığımız dava sonucunda Bölge İdare mahkemesi geçici görevlendirmede süre belirtilmemesi nedeniyle geçici görevlendirmeyi iptal ederek yerel mahkemenin aksi kararını kaldırdı.

Kayseri’de görev yapan diş hekimi bir üyemizin süresiz geçici görevlendirilmesinin iptal edilmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açtığımız davada Kayseri 1. İdare Mahkemesi idari gerekliler bulunduğu gerekçesiyle söz konusu geçici görevlendirme işleminde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığına hükmetmişti.
Mahkemenin verdiği karara yaptığımız itirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi ise verdiği kararda İdarenin geçici görevlendirme konusunda takdir yetkisi olmasına rağmen geçici görevlendirmenin belli bir süre için ve geçici bir hizmete yönelik olmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.
Mahkeme sürekli bir hizmet görülmesi için geçici görevlendirme yoluna başvurulmasının mümkün olmadığını belirterek, süre belirtilmeksizin yapılan görevlendirmenin iptalinin gerektiğinden Kayseri 1. İdare Mahkemesinin verdiği kararın kaldırılmasına, dava konusu geçici görevlendirme işleminin iptaline hükmetti.