Fazla Çalışma Süreleri İle İlgili Bir Bozma Kararı Daha

Fazla Çalışma Süreleri İle İlgili Bir Bozma Kararı Daha
Radyoloji / Röntgen Teknisyenlerinin günlük çalışma süresi 08.10.2007 tarihinde yayınlanan bir genelge ile saatleri 5 saatten 9 saate çıkarılmıştı. Söz konusu genelgenin yürütmesi Danıştay tarafından 01.05.2008 tarihinde durdurulmuştu.

Bu iki tarih arasında da 9 saat çalışmaya devam eden Radyoloji / Röntgen Teknisyenlerinin fazla çalıştıkları günlük 4 saatlik sürenin karşılığı olan ücretinin ödenmesi ile ilgili açtığımız davalarda verilen bazı red kararları da üst mahkemeler tarafından bozulmaktadır.

Son olarak Adana Ceyhan Devlet Hastanesinde bir üyemizin fazla çalıştığı süreler ile ilgili olarak fazla mesai ücretinin ödenmesinin açtığı davada Adana 1. İdare Mahkemesi üyemizin talebini red etmişti.

Red kararına yaptığımız itirazı Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi karara bağladı.
İdari Dava Dairesi verdiği kararda röntgen teknisyenini söz konusu tarihler arasında günlük 4 saat fazla çalıştırıldığının açık olduğuna hükmederek o dönemde günlük 5 saatten fazla çalıştığı mesai karışlığı parasal hakların ödenmesi gerektiğine hükmederek İdare mahkemesinin verdiği kararı bozdu.