Haberler

DÖNER SERMAYE SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENMELİ

/ Kocaeli Yazdır
Bu haber 1,090 defa okundu
DÖNER SERMAYE SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENMELİ
Personelin katkıları ile elde edilen döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, oranlarının yükseltilmesi, hakkaniyet ölçüsünde personele dağıtılması hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu üyesi ve Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Çelebi, Türk Sağlık Sen Şube Başkan Yardımcısı Saniye Yıldıran, Şengül Çakmak, Arif Ovalı, Eski Şube Başkan Yardımcısı Erol Kalemer, Gölcük İlçe Temsilcisi Gürol Şanbayatlı, İzmit İlçe Temsilcisi Ercan Öztürk, İzmit Seka Devlet Hastane İş Yeri Baş Temsilcisi Ahmet Atalay, Temsilci Çiğdem Öktem, Levent Öz, Abdulkadir Kurcan ve çalışanlar ile birlikte İzmit Seka Devlet Hastanesi önünde kitlesel basın açıklaması yaptı.

Performansa dayalı döner sermaye sistemi artık içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir. Bugün bakıldığında çalışana da bir faydası kalmadığı açıktır.

Dün döner sermaye sisteminde adaletsizlik var. Bu gün geldiğimiz noktada Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına performansa dayalı ödenen Döner Sermaye ücretleri 5 ile 6 TL gibi trajikomik düzeylere indi.

Çalışanlar çalıştıkça çok kazanacak denildi. Muayene, ameliyat ve tüm tıbbi hizmetlerde çok büyük artışlar olmasına rağmen sağlık çalışanlarının döner sermayeleri güneş görmüş kar gibi eridi.

Üst ve orta ölçekli kurum yöneticileri tarafından Döner Sermayeler çalışanın alın teri olduğu ilan edildi ama her ne hikmetse kurumların yaşadığı her finansal sıkıntıda döner sermayeler kullanıldı. Çalışanın hakkı olan ekonomik değer başkalarına dağıtıldı.

Sağlık çalışanlarının ilave ücret artış taleplerine karşılık döner sermayeniz var denilerek çalışanların insani taleplerine karşı kapılar kapatıldı. Bu da yetmezmiş gibi döner sermayeler yok edilerek çalışanın geliri azaltıldı.

Döner sermaye ödemelerine göre harcamalarını, kredi ve taksitlerini ayarlayan sağlık çalışanları geçinemez hale geldi. Çalışan borcunu ödemediğinden dolayı evine haciz gelirse, geçim sıkıntısı nedeniyle ailesindeki huzur bozulursa bunun vebali çalışanın emeğini yok eden, olumsuzluklara kayıtsız kalanlardır.

Döner sermaye sistemi çökerken çalışanı da girdabın içine aldı. Bu soruna yetkili kurum ve kuruluşların amirleri çare aramadılar, çözüm üretemediler. Pansuman bile sayılamayacak tedbirler büyük çözümler gibi kamuoyuna sunuldu.

Her seferinde bunların bir işe yaramadığı anlaşıldı. Çalışanlar adına, yetkililere defalarca bu sorunu çözün, sistem kötüye gidiyor dememize rağmen çağrılarımıza kulak tıkadılar. Malum-Sen’in her toplu sözleşmede döner sermayeler 400 TL artacak, şu bölümde olanlar şu kadar çok alacak söylemleri ile çalışanları oyaladılar. Zaman içinde elde kalanın koca bir sıfır olduğu görüldü.

Kısacası kova doldu, sabır taştı çatladı. Bugün yapılması gereken performansa dayalı döner sermaye sistemini yeniden dizayn edilmelidir. Sistem artık yamalarla kurtulacak gibi değildir. Geldiğimiz noktada sistemi, köklü değişikliklerle düzeltmek mümkün olacaktır.

Bu yapılırken de çalışan sistemin ana ekseni olmalı ve merkezine konmalıdır. Çalışanların katkıları ile elde edilen, alın teri olan Döner Sermayelerin dağıtım oranları yükseltilmeli, Adaletli dağıtımı sağlanmalı, Döner Sermaye komisyonlarının toplantıda almış oldukları kararlar kurum personelinin görebileceği şekilde kurumlarda ilan panolarına asılmalı. Çalışanlara ödenen döner sermaye ücretleri makul bir düzeyde tutarak ve emekliliklerine de yansımasını sağlayacak adaletli bir sistem acilen çalışma hayatına uyarlanmalıdır.

Çalışanın olmazsa olmazı ve önceliği olan Döner Sermaye konusuna Sağlık Bakanlığı öncelik vermeli ve gerekli yasal düzenlemeyi hayata geçirmelidir.

Şunu hiç kimse unutmasın; Sağlık çalışanlarının döner sermaye ile ilgili talepleri lütuf değil haktır. Ekstra istek değil olması gerekendir.

Türk Sağlık-Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz; çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine dağıtımında adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın. Döner sermayeler bir sorunun değil çalışan için ekonomik bir iyileştirmenin adı olsun.

Nerde bir sağlık çalışanının sıkıntısı varsa orda Türk Sağlık Sen vardır. Sendika olarak amacımız çalışanın ekonomik ve sosyal haklarının korunması ve geliştirmesi için çalışanın yanında saf tutmak, mücadele etmektir.

Bu gün ülke genelinde her ilde bir hastane önünde sendika olarak Döner Sermaye ödemelerindeki sıkıntılar hakkında basın açıklamaları yapılmaktadır. Her hastanede olduğu gibi, bu gün önünde basın açıklaması yaptığımız İzmit Seka Devlet Hastanesinde de Döner Sermayelerin personele dağıtılmasında ciddi sorun yaşanmaktadır.

Yaptığımız tespite göre Döner Sermeye olarak personele dağıtılması gereken miktar dağıtılmıyor. Maksimum miktar dağıtılması gerekirken daha düşük miktar dağıtılıyor.

Komisyon toplantılarında idarelerin yanında saf tutan Malum Sen (Sarı Sendika)’nın İş Yeri Temsilcisi üzerine almış olduğu sorumluluğu yerine getirmeyerek hastanenin gelir, giderleri ve hastanenin hesabında olan nakit durumu hakkında personeli bilgilendirmediği gibi, komisyon toplantısında hastanenin hesabında yeterli para olduğu halde personele maksimum miktarda dağıtılması gereken para varken düşük miktarda dağıtılma kararı alınmasına ŞERH bile düşmeye cesaret edememiştir.

Çalışanın yanında değil idarenin yanında yer almıştır. Böylesine çalışanı umursamayan öncelikleri idarelerin hak ve menfaatini korumak olan bir sendikada üye olmak, üye olarak durmak çalışanlara hep kaybettirecektir. Sağlık çalışanları her şarta kendi yanlarında olan ve kendileri için çalışan sendikalara üye olmaya, desteklemeye davet ediyoruz.

Hepinize Teşekkür Ediyor, Saygılar Sunuyorum.

Ömer Çeker

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı
Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi
Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi