Haberler

Doğum Sonrası Aylıksız İzin İle İlgili DPB'ye Başvurduk

/ Genel Haberler Yazdır
Bu haber 2,962 defa okundu
Doğum Sonrası Aylıksız İzin İle İlgili DPB'ye Başvurduk
Doğum sebebiyle aylıksız izinde geçen sürelerin yıllık izin hesabında değerlendirilmesi ile ilgili tereddütlerin giderilmesini istedik.

Sendikamız tarafından yapılan başvuruda Devlet Personel Başkanlığı’nın 2009 tarihinde verdiği görüşte doğum sebebiyle alınan aylıksız izinde geçen sürelerin yıllık izin ve aylıksız izin için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen sürelerin hesabında değerlendirilemeyeceği' mütalaa edildiği belirtildi.

2016 yılında 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile yapılan değişiklikle 657 sayılı Kanun’un 36. maddesinin C) fıkrasının 8. bendinde “108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.' Hükmünün düzenlendiği belirtilerek yasal gerekçeler göz önüne alınarak; Devlet memurunun 657 sayılı Kanun’un 108. maddesine göre aylıksız izinli olduğu sürelerin yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüşlerin bildirilmesi istendi.