Covid-19 İzolasyonunda Olan Sağlık Çalışanları İçin Bakanlığa Başvurduk.

Covid-19 İzolasyonunda Olan Sağlık Çalışanları İçin Bakanlığa Başvurduk.

Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak  Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının test sonuçlarının negatife dönmediği sürece göreve çağrılmamaları istendi. 

Başvuruda Covid-19 tanısı nedeniyle  izolasyona alınan sağlık çalışanlarının PCR testinin pozitif çıkmasına rağmen izolasyonun 10. gününde göreve çağrıldıkları ve bu suretle mağdur edildikleri ile ilgili sendikamıza başvurular olduğu hatırlatıldı. 


PCR testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının her halükarda izolasyonları 10. Günde sonlandırılmakta ve kendilerine işe başlamaları yönünde talimat verildiği belirtilerek sağlık çalışanları dışında kalan ve Covid/19 tanısı konan benzer durumdaki vatandaşlar izolasyonda 14 gün geçirdikleri hatırlatıldı.


Covid /19 tanısı konan, ancak tedavi süreçleri henüz sona ermeden göreve çağrılan sağlık çalışanları hakkında da gerekli izolasyon şartlarının sağlanıp sağlanmadığının açıklığı kavuşturulması istenerek, test sonuçları negatif olmadığı müddetçe göreve çağrılmamaları hususunda da gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.