Haberler

Ceza Puanını 20 Değil 100 Yapsanız da Nöbetleri Tutmayacağız

/ Aydın Yazdır
Bu haber 50,955 defa okundu
Ceza Puanını 20 Değil 100 Yapsanız da Nöbetleri Tutmayacağız
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde yapılan bir düzenleme ile Sağlık Bakanlığı nöbete gelmeyen Aile Hekimlerine ihtar puanı verilmesini getirmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklikle “Mesai dışı hizmet ve nöbete mazeretsiz gelmemek' uygulanacak ihtarlara dahil edilmiş ve 20 ihtar puanı ceza verilmesi düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğe göre 100 Ceza puanı alan Aile Hekiminin sözleşmesi iptal edilmektedir.

Bu düzenleme ile Sağlık Bakanlığı aile hekimliklerinde çalışma şartlarını düzeltmek ve çalışanların taleplerini karşılamak yerine çalışanlara aba altından sopa göstermeyi tercih etmiştir. Çalışana zulüm ve cezada neler yapabilirimin peşine düşmüştür.  

Bunun içinde Ocak ayından bu yana bu nöbetlere tepkimizi en net biçimde koyuyor ve nöbetlere gitmiyoruz.

Biz nöbetleri tutmamakta kararlıyız.  Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları da bu nöbetleri tutmamakta kararlıdır.  Bakanlık cezayı değil 20 puana 100 puana bile çıkarsa bu tavrımız sürecektir. Haksızlığın karşısında olmaya devam edeceğiz.

Bakanlık nöbet tutma oranını çok yüksek olduğunu söylüyordu, anlaşılan bu oran hiçte yüksek değilmiş ki, bakanlık cezalarla nöbet tutma oranını arttırmak istiyor. Aile Hekimlerine sözleşmenizi iptal ederim demeye getiriyor.  Cezalarla yol almak ve bu yönde uygulamalar yapmak zalimlerin işidir.

Çalışanlar hak ve hukuklarına müdahale edildiği için Cumartesi nöbetlerini tutmuyorlar. Bunu da Sağlık Bakanlığı böyle bilmelidir.

Bakanlık bu yönetmelik değişikliğinde cezaları arttırma ve çalışanlar üzerinde baskı kurma amacı edinmiş buna göre yeni hükümler düzenlemiştir. Cumartesi nöbetleri ve nöbete gelmemenin 20 ihtar puanı ile cezalandırılacak olması uluslar arası sözleşmeler ve anayasa ile güvence altına alınan dinlenme hakkını ihlal eden bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile çalışanlara aba altından sopa gösterilmektedir. “Biz uluslar arası sözleşme ve anayasa ile güvence altına alınan hak falan dinlemeyiz biz yaptık oldu' mantığı ile yapılmış bir düzenlemedir. Türk Sağlık Sen olarak, yönetmelik değişikliği yapılarak çalışanları mağdur edilecek düzenlemelerin iptalini açtığımız davada talep ettik. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gerekirse ASM (Aile Sağlığı Merkezi) çalışanları ile birlikte alanlara inmekten eylem ve etkinlik yapmaktan asla geri durmayacağız.  

Türk Sağlık-Sen olarak 2015 yılı Ocak ayından bu tarafa cumartesi nöbetlerine gitmemek adına Genel Merkezimiz tarafından Yönetim Kurulu kararı alınmaya devam edilecektir.

Yani cumartesi yine eylemde olacağız. Çalışanlara zulme rıza göstermeyeceğiz.

Hepinize Teşekkür Ediyor, saygılar sunuyorum.