Bayramda İdari İzinli Günlerde Çalışacaklar İçin Başvurumuzu Yaptık

Bayramda İdari İzinli Günlerde Çalışacaklar İçin Başvurumuzu Yaptık
Ramazan Bayramı’nda kamu çalışanlarının 1,5 günlük idari izinli sayıldıkları günlerde çalışacak personelin mağdur edilmemesi için Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapıldı.

Yapılan başvuruda Ramazan Bayramı olması sebebiyle kamu personelinin arefe günü yarım gün, bayram sonrası ilk gün ise tam gün idari izinli sayılmasına karar verildiği hatırlatıldı. 

Başvuruda idari izinli sayılan günlerde çalışan personellerin aylık çalışma sürelerinin hesaplanmasında idari izinli sayılan günlerdeki çalışma saatleri dahil edilmek suretiyle aylık toplam çalışma süresi hesabına katılmakta iken, idari izinli günlerde çalışmayan personeller açısından bu süreler aylık çalışma sürelerine dahil edilmemekte, bu durum sebebiyle o ay içerisinde daha fazla çalışan personele ek bir ücret ödenmemektedir. Bu durum sebebiyle personeller arası eşitsizlik, ücrette adalet ilkesine aykırılık ve angarya niteliğinde bir çalışma ortaya çıkmaktadır.” denildi. 

 Bu durumun düzeltilmesi için eşitlik, adalet ilkelerine uygun olarak idari izinli olunan günlerde nöbet tutan ve hizmet veren personellerin bu çalışma sürelerinin aylık çalışma süresine dahil edilmemesi istendi. 

Bu günlerde nöbet görevi ifa eden personellere tutmuş oldukları nöbetleri karşılığı mevzuat hükümlerine göre izin kullandırılması, mümkün değil ise nöbet ücreti ödenmesi hususunda yeniden değerlendirme yapılarak bir işlem tesis edilmesi talep edildi.