Bayram Nedeniyle Verilen İdari İzinli Günlerde Çalışanlara Ek Ücret Ödenmesi İçin Başvurduk.

Bayram Nedeniyle Verilen İdari İzinli Günlerde Çalışanlara Ek Ücret Ödenmesi İçin Başvurduk.

Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak bayram öncesi 10-11 Mayısta tam,12 Mayısta yarım gün  idari izinli sayılmalarına karar verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu günlerde sağlık kurumlarında nöbet yahut vardiya usulü çalışan personeller nöbet yahut vardiya görevini ifa edecekleri belirtildi.

Başvuruda “Nöbet görevi ifa edecek bu personellerin aylık çalışma sürelerinin hesaplanmasında idari izinli sayılan günlerdeki çalışma saatleri dâhil edilmek suretiyle aylık toplan çalışma süresi hesabına katılmakta iken, idari izinli günlerde çalışmayan personeller açısından bu süreler aylık çalışma sürelerine dâhil edilmemekte, bu durum sebebiyle o ay içerisinde daha fazla çalışan personele ek bir ücret ödenmemektedir.” Denildi.

Bu durum sebebiyle personeller arası eşitsizlik, ücrette adalet ilkesine aykırılık ve angarya niteliğinde bir çalışma ortaya çıktığı vurgulandı.

Başvuruda idari izinli olunan günlerde nöbet görevi ifa eden ve ifa ettikleri nöbet görevlerinin aylık mesai saatlerinin hesaplanmasına dâhil edilmesi sebebiyle diğer personellerden fazla bir çalışması olmamış gibi ücret ödenen personellerin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilebilmesi, ve angaryanın önüne geçilebilmesi açısından, idari izinli olunan günlerde çalışan personellerin aylık mesai saatleri hesabına bu günlerin dâhil edilmemesi ve bu günlerde nöbet görevi ifa eden personellere tutmuş oldukları nöbetleri karşılığı mevzuat hükümlerine göre izin kullandırılması, mümkün değil ise nöbet ücreti ödenmesi hususunda yeniden değerlendirme yapılarak bir işlem tesis edilmesi istendi.