Bakanlığın Üst Öğrenim Haksızlığı Mahkemeden Döndü

Bakanlığın Üst Öğrenim Haksızlığı Mahkemeden Döndü
İstanbul’da ATT olarak görev yapan bir üyemizin İş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olmasının ardından 2011 yılında yaptırdığı intibak işleminin 2015 yılında bölümün üst öğrenim olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Davayı görüşen İstanbul 7. İdare Mahkemesi verdiği kararda söz konusu bölümün 2009 yılında üst öğrenim olarak kabul edildiği ve ATT üyemizin de başvurusu ile intibakında yapıldığına dikkat çekti. Üst öğrenim belirleme konusunda yetkilinin YÖK olduğuna dikkat çekilen kararda  Sağlık Bakanlığı Yönetim hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından (il sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Komuta Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında) görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personellerin, mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim bitirmesi durumunda zam ve tazminatların ödenmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yayınlanan yazıda söz konusu bölümün olmaması nedeniyle yapılan iptal işleminin hukuka uyarlılığının bulunmadığına hükmetti.
İdarenin işlemin iptaline karar veren mahkeme üyemizin intibakının iptal edilmesi nedeniyle oluşan parasal kayıplarının da ödenmesine hükmetti.