Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişenler

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişenler
09.02.2019 tarih ve 30681 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Atama ve Nakil Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.


İşte Değişenler: 

1- İller arası atama dönemleri Ocak ve Temmuz olarak 2 dönemken yapılan değişiklikle bu 3 döneme çıkarılarak Ocak, Haziran ve Eylül olarak belirlenmiştir. 


2- İller arası atama dönemlerinde , hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılmaktayken- Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süreleri esas alınacak, çalışma süreleri de eşit ise kura ile yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

3- a) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere bir defaya mahsus atanmaktayken bu kısıtlama kaldırılmıştır. Yani kendisinin ve bakmakla yükümlü bulunulan eş, çocuk, anne ve baba veya kardeşlerden  birinin ağır engelli olması halinde bir defadan fazla atama talep edilebilecektir.


4- Çalışma süresine bağlı yer değişikliği esaslarına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmayacaktır.


5- Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Atanma talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması , kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanı olmaması halinde AİLE BİRLİĞİ SAĞLANIR. ( Talep değerlendirilir şeklinde idi ) STRATEJİK PERSONELİN EŞİNİN GÖREV YAPTIĞI YER KENDİ UNVAN VE BRANŞINDA C VEYA D HİZMET GRUBUNDA OLSA BİLE BU PERSONEL İÇİN UYGULANMAZ.


6- Sağlık personelinin özelde çalışan eşinin Askerlik , doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primleri 720 gün için aranan prim gün sayısından sayılacaktır.


7- Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan herhangi bir sebeple ayrılacak olanlar daha önce görev yaptıkları D ve C hizmet grubu illere tercihlerine göre atanıyorlarken şimdi herhangi bir D ve C hizmet grubu illerden birine tercihlerine göre atanacaklardır. 


8- Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanacaktır. İl içerisinden karşılanamaması halinde atama dönemine bağlı olmaksızın il dışından atama yapılabilecektir.  ( hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılıyorken şimdi c ve d grubu il sınırlaması kaldırılmıştır.)


9- Çalışma süresine bağlı olarak yer değişikliği  esaslarına göre atanıp,  atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaklardır.