Haberler

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişenler

/ Genel Haberler Yazdır
Bu haber 11,822 defa okundu
Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişenler
2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Yönetmelikte Değişenler:

- Teşkilat Yasası gereğince, teşkilata ilişkin hükümlerde yeni yapıya uyarlama yapılmıştır. 

- Bu kapsamda Yönetmelik adı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği olmuştur.

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin en az altı ay yurt dışında görevlendirilmesi halinde eşlerinin talep ettikleri yerlere geçici olarak görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. 

- İsteğe bağlı yer değiştirme ve kurumlar arası atamada terör eylemi mağduriyetinde "er ve erbaş iken" sınırlaması kaldırılmıştır. 

- Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlülerinin, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanacakları düzenlenmiştir.

- Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan veya eşinin emekliye ayrılması nedeniyle 16. Maddede belirtilen engellilik, boşanma ve vefat kapsamındaki atanma taleplerinin Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması halinde bir yıllık süre şartı aranmayacağı düzenlenmiştir. 

- Öğrenim durumu mazeret atamasında dişte uzmanlık eğitimi de dahil edilmiştir.

- Aile birliği mazeretinde üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5. hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6. hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartının aranmayacağı hükmü getirilmiştir.

- Stratejik personelin aile birliği mazeretinde, talep edilen yerin 5 ve 6 ıncı hizmet bölgesi veya C ve D hizmet grubu olma şartı kaldırılmıştır.

- Müracaat sınırlamalarında; 16. maddenin ikinci fıkrası ile sağlık, aile, can güvenliği ve alt hizmet bölgesi atama taleplerinde fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmayacağı düzenlenmiştir.

- Aday memurun mazeret atamasında var olan sınırlama kaldırılmıştır. 

- Yeni düzenleme ile;

PDC’nin uygun olması halinde;

a) 6 ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 yıl görev yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabileceklerdir.

- Ayrıca Personelin il içi atamaları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirleneceğine dair cümle çıkarılmış olup, il içi atamalarda ne şekilde bir uygulama yapılacağına dair Sendikamız Genel Merkezi tarafından Yönetim Hizmetlerine yazı yazılmıştır.