Artırımlı Nöbet Ücretleri Geri İstenmemeli, Çalışanlar Mağdur Edilmemelidir

Artırımlı Nöbet Ücretleri Geri İstenmemeli, Çalışanlar Mağdur Edilmemelidir

Pandemi ile kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlılarının haklarının iyileştirilmesi gerekirken bazı hukuki sonuçlar nedeniyle çalışanların mağduriyetine ve ekonomik kaybına yol açacak bir takım iş ve işlemler yapıldığı görülmektedir.

Bunun bir örneği ne yazık ki nöbet ücretlerinde yaşanmakta, Danıştay’ın verdiği bir karar sonucunda riskli birimlere hizmet veren sağlık çalışanlarına ödenen %50 arttırımlı nöbet ücretleri Sağlık Bakanlığı tarafından geri istenmektedir. 

Konu ile ilgili olarak Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve  Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü Av. Adem Keskin’le Genel Başkanımız Önder Kahveci birer görüşme gerçekleştirmiş Bakanlığın geriye dönük ödemeleri talep etmemesini istemiştir. Pandemi döneminin zor koşulları ve çalışanların yaşadıkları mali kayıplara da vurgu yapılarak  bu yönde talepte bulunan kurumlarında bundan vazgeçirilmeleri gerektiği kendilerine iletilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı’na açık çağrıda bulunuyoruz; Sağlık çalışanlarının emeği ve alın terinin karşılığı verilmez iken üstüne birde geriye dönük olarak tahsilata geçilmesi kabul edilemezdir. 

Tavandan ek ödemelerin yavandan olduğu, döner sermayenin yok edildiği bir çalışma düzeninde sıranın nöbet ücretlerine geldiğini görmek çok hazindir. Tutulmuş nöbetin alınmış ücretini bile geri istemekle ne yapılmak istendiğini anlamak mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı’ndan inisiyatifini bir kerede çalışanlar lehine kullanmasını istiyoruz.

Ayrıca söz konusu bu duruma itiraz edecek olan her üyemize hukuki destek sağlanacak, bu konuda mücadeleden taviz verilmeyecektir.