Anjiyografide Görev Yapan Hemşireye Şua İzni Kararı

Anjiyografide Görev Yapan Hemşireye Şua İzni Kararı
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kroner Anjiyografi ünitesinde görev yapan hemşire üyemizin radyasyonlu ortamda çalışması nedeniyle şua izninden yararlandırılması ve günlük çalışma süresinin 7 saat olarak belirlenmesi için yaptığı başvuru reddedilmişti.

İdarenin bu kararı üzerine sendikamız tarafından Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde dava açılmıştı. Davayı görüşen mahkemenin verdiği kararda radyasyon görevlisi olmamakla birlikte radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerde bulunanların etkin doz değerinden daha fazla doza maruz kalma ihtimalinin radyasyon komitesince belirlenmesinin şua izninden yararlanmak için yeterli olacağı belirtildi.

Mahkeme aynı ortamda görev yapan başka bir sağlık çalışanını şua izninden yararlanıp, günlük 7 saat çalıştığına dikkat çekerek davacı üyemizin bu haklardan yararlandırılmasının kanun  gereği olduğunu aksi işlemin hukuka uygun bulunmadığına hükmedildi.

İdarenin red işleminin iptaline karar verildi.