Alan Dışı Çalıştırmama Genelgesine Uyulacak mı Merak Ediyoruz.

Alan Dışı Çalıştırmama Genelgesine Uyulacak mı Merak Ediyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayınlandı.

Sağlık personelinin alan dışı çalıştırılması ve geçici görevlendirmelerle ilgili olan bu genelgede yıllardır dile getirdiğimiz bir konu olan bazı imtiyazlı sağlık meslek mensuplarının nöbetin olmadığı, meslek tanımları ile alakası olmayan masa başı işlerde görevlendirilmesi sorunudur.

Genelgeye göre özellikle hemşirelerin alan dışı görevlendirilmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinde aksama olduğu ve iş kaybının yaşandığı dile getirilmektedir.  Sağlık meslek mensuplarının alan dışı çalıştırılmasının mevzuata da uygun olmadığı belirtilmiştir.

Sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi, uygulamada düzenin sağlanması için alan dışı çalıştırma ve geçici görevlendirmelerin sonlandırılması istenmiştir.

Genelgede yazılanlar bizim yıllardır dikkat çektiğimiz durumlardan bazılarını ifade etmektedir. Bu anlamıyla doğru atılmış bir adımdır.

Fakat bu mevzuat dün değişmemiştir. Yıllardır vardır ama bazı imtiyazlılar için bu tür bir çalıştırma yöntemi icat edilmiş, birileri tarafından bu işler açıkça istismar edilmiştir.

 Bunu yapanlar da ne yazık ki bizzat idarecilerin kendileri olmuştur.

Özellikle geçici görevlendirmeler kimileri için imtiyazın aracı olurken, işinde gücünde olan kamu çalışanları için baskı ve hatta bir tehdit aracı olarak kullanılmıştır.

Yargıya başvurarak iptal ettirdiğimiz geçici görevlendirmeler bunun en büyük kanıtıdır. Çalışana zulüm aracına dönüştürülen bu işin çığırından çıktığının farkına varılması geç olsa da önemlidir.

Genelge yayınlanınca işin bitmeyeceği muhakkaktır. Mühim olan buna uyulup uyulmayacağıdır. Mevzuat hükümleri nasıl yıllarca çiğnenerek alan dışı çalıştırmalar yapıldıysa, bu genelge de sadece bir yazı olarak kalmamalıdır.  Burada Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne düşen asıl önemli görev genelgeyi çalışma hayatında uygulamaktır.

Kamu hizmeti için var olan uygulamaların idarecilerin elinde oyuncak gibi baskı aracı olarak kullanılmasına son verilmelidir.  Bu anlamda idarelerce keyfiliğe dayalı olarak geçici görevlendirildiği için dava açan tüm çalışanların tekrar eski yerlerine döndürülerek göreve başlatılmaları samimi bir ilk adım olacaktır.

Bu genelgenin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Önder KAHVECİ
Genel Başkan