Haberler

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye Basın Açıklamamız

/ Antalya Yazdır
Bu haber 726 defa okundu
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye Basın Açıklamamız
7 Mart Persembe gunu Akdeniz Universitesi Hastanesi girisinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan anket sonuçları ve Saglik Calisanlarinin sorunlari ile ilgili Genel Başkan Yardımcılarımızdan İsmail TÜRK ve Mustafa YİĞİT'in de katıldığı basin aciklamasi yapılmıştır.

Başkanımız Dr. Ali İhsan YILMAZ'ın basın açıklama metni şöyle;

SIFIRLANAN DÖNER SERMAYEYE ACİL ÇÖZÜM GEREKLİ

Değerli Basın Mensupları;

Hasta, muayene, ameliyat ile tetkik ve tedavilerde sürekli bir artış yaşanırken, çalışanın iş yükü sağlık hizmetlerini bile etkileyecek bir noktada iken çalışanların aldığı döner sermayeler sürekli düşmektedir.

Çalışan kazanacak mantığı ile reklamı yapılan döner sermayelerin, artık hekim dışı çalışanlar için sabit ek ödeme haricinde hiçbir anlamı kalmamıştır.

Nerede bir açık veya eksik varsa bunu çalışanın döner sermayesi ile kapatılmaya çalışıldığı rahatsız edici bir durumdur.

Sorun adeta bir yara halini almıştır. Performansa dayalı döner sermaye sisteminin acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Bakanlıktan sistemin köklü bir şekilde değiştirilmesini istedik. Çalışanların sistemin merkezine alınmasını talep ettik.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yaptığımız görüşmelerde bu konuda yönetmelik çalışması yaptıklarını ifade etmişlerdi.

Fakat aradan aylar geçmesine rağmen hala bu konuda somut bir adım atılmamıştır.

Çalışanların artık sabrı kalmamıştır.

Çünkü her hastaneden döner sermaye ek ödemeleri ile ilgili olarak çalışanların feryadı yükselmektedir.

Performansa dayalı döner sermaye ek ödemeleri neredeyse sıfırlanmıştır. Çalışanlar sabit ek ödemeye mahkum edilmişlerdir.

Ekonomisini döner sermayesini de hesaba katarak yapan sağlık çalışanları mağdur olmuşlardır. 

10 yıl önceki ücretlerin bile mumla arandığı bir sistem artık çökmüştür.  Acil çözüm gereklidir.

Bilindiği gibi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Döner Sermaye Başlıklı 58. Maddesinin ( c ) fıkrasının 1. Ve 2. Bentleri döner sermaye ödemelerinde katsayı oranlarını düzenlemiştir.

Ancak belirlenen döner sermaye katsayılarının düşük olması ve 375 Sayılı KHK’nın ek.9 maddesinde belirlenen sabit ödemenin üzerinde bir ödeme yapılmaması, yapılan ödemenin oranların altında kalması, 4/B sözleşmeli personelin aylıklarının veya kurumun tüm giderlerinin döner sermaye bütçesinden karşılanması nedeniyle ödenek kalmaması durumundan  mağduriyet yaşanmaktadır. Bu da yetmez gibi,375 sayılı KHK’nın Ek.9 maddesine göre verilen ek ödemenin genel bütçeden ödenmemesi nedeniyle de ayrıca mağdur edildiğimizden; bu hususta yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bilindiği gibi sağlık hizmeti bir ekip işidir.Ekibin etkin ve verimli çalışabilmesi bu ekibi oluşturan personelin moral ve motivasyonunun yüksek olmasına bağlıdır. Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerine bakıldığında,  düzenlenen ek ödeme oranlarının düşük olduğu bunun ücret adaletsizliğine neden olduğu, ayrıca her giderin döner sermaye bütçesinden karşılanması nedeniyle hekim dışı personelin neredeyse hiç döner sermaye alamadığı görülecektir. Zira, 375 sayılı KHK’nın ek 9. Maddesinde belirlenen sabit ücretin üzerinde bir döner sermaye alamamaktayız. Bu hali ile sağlık personelinin diğer kamu kurum ve kurulularında görev yapan personel arasında bir fark kalmamıştır. Yaptığımız işin ağırlığı ve riski göz önüne alındığında, emeğimizin karşılığı olan ücreti alamadığımız anlaşılacaktır. Bu durum karşısında motivasyonumuzun olumsuz etkilenmemesi ve çalışma şevkimizin kırılmaması mümkün değildir. Bu nedenle ek ödemelerden adaletli  bir ödeme alabilmek adına yeni mevzuat düzenlemeleri yapılmalı ,oranlar attırılmalı ve oranlara denk gelen ücretler genel bütçeden  hakkaniyete uygun şekilde ödenmelidir.

  Sonuç olarak; kurumunuza bağlı hastanelerde , her türlü olumsuz koşula rağmen, özveri ile çalışan bizlerin ; ek ödeme katsayı oranlarında mağduriyetimize neden olan mevzuat hükümlerinin kaldırılarak yeni mevzuat düzenlemeleri yapılmasını, katsayıların arttırılmasını ve yükseltilen katsayıların tavan oranda uygulanması, 4/B sözleşmeli personelin aylıklarının genel bütçeden ödenmesi ve ayrıca sabit ek  ödemelerin genel bütçeden yapılması  adına bu haklı taleplerimizin değerlendirilmesini ve sağlık personeline sahip çıkılmasını talep ediyoruz.

Döner sermayede kaybolup giden çalışanın emeği, alın teridir. İstenen de lütuf veya ekstra değil, sadece çalışanın hakkıdır.  Bu hak teslim edilmelidir.

Kıymetli Basın Mensupları;

Türk Sağlık-Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e sesleniyor; çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın diyoruz. Bu dileğimizi ayrıca yazılı olarak YÖK’e iletilmek üzere tüm Türkiye genelinde imza kampanyası düzenliyoruz. Üyemiz olsun veya olmasın bu mücadelemize tüm çalışanların destek vermesini istiyoruz.

Hepinize Teşekkür Ediyor, Saygılar Sunuyorum.

                                                                     Dr. Ali İhsan YILMAZ

                                                         Türk Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı

 

 


Resmi Büyütmek İçin Resme Tıklayın...

7 Mart Persembe gunu Akdeniz Universitesi Hastanesi girisinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan anket sonuçları ve Saglik Calisanlarinin sorunlari ile ilgili Genel Başkan Yardımcılarımızdan İsmail TÜRK ve Mustafa YİĞİT'in de katıldığı basin aciklamasi yapılmıştır. 7 Mart Persembe gunu Akdeniz Universitesi Hastanesi girisinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan anket sonuçları ve Saglik Calisanlarinin sorunlari ile ilgili Genel Başkan Yardımcılarımızdan İsmail TÜRK ve Mustafa YİĞİT'in de katıldığı basin aciklamasi yapılmıştır. 7 Mart Persembe gunu Akdeniz Universitesi Hastanesi girisinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan anket sonuçları ve Saglik Calisanlarinin sorunlari ile ilgili Genel Başkan Yardımcılarımızdan İsmail TÜRK ve Mustafa YİĞİT'in de katıldığı basin aciklamasi yapılmıştır. 7 Mart Persembe gunu Akdeniz Universitesi Hastanesi girisinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan anket sonuçları ve Saglik Calisanlarinin sorunlari ile ilgili Genel Başkan Yardımcılarımızdan İsmail TÜRK ve Mustafa YİĞİT'in de katıldığı basin aciklamasi yapılmıştır.