Aile Sağlığı Çalışanına Verilen Cezaya Önemli Bozma Kararı

Aile Sağlığı Çalışanına Verilen Cezaya  Önemli Bozma Kararı
Eskişehir'de görevli aile sağlığı çalışanı üyemize nöbete gitmediği için verilen 20 puanlık ceza ihtar puanına karşı sendikamızın açmış olduğu dava Eskişehir 2 İdare Mahkemesi ceza işleminin hukuka uygun olduğuna hükmetmişti.

Eskişehir 2 idare Mahkemesinin verdiği karara yaptığımız itirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi Kararı üyemizin sendikamızın aldığı karara uyduğuna dikkat çekerek sendikal faaliyet kapsamında haklı bir sebep olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.
Mahkeme mazeretsiz nöbete gelmemek fiilinin işlendiği hususunun sübuta ermediği, tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık ve aksi yöndeki mahkeme kararında yasal isabet bulunmadığına karar vererek idare mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline hükmetti.