Aile Hekimliğinde Check-Up Uygulaması Sıkıntıları Beraberinde Getirecektir

Aile Hekimliğinde Check-Up Uygulaması Sıkıntıları Beraberinde Getirecektir
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğinde ücretsiz check-up uygulanması için tebliğ yayınladı.

Ancak, söz konusu uygulamanın birçok sıkıntıyı da beraberinde getireceğini öngörüyoruz. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, uygulamaya ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Kahveci: “Türkiye nüfusu göz önüne alındığında toplum nezdinde ücretsiz check-up uygulamasının nasıl algılanacağı düşünülmeden böyle bir uygulamanın ortaya atılması, sağlık alanında iyileştirmelere gidileceği yerde en başta Aile Hekimlerinin iş yükünü artıracağı gibi sağlık harcamaları konusunda da bütçede derin açıklara neden olacaktır. Hastanelere başvuran vatandaş sayısının da hızla artacağı düşünüldüğünde, sağlık hizmetlerinin sunulmasında aksaklıklara sebep olunacağı, personel açıklarının ortaya çıkacağı, verimin azalacağı, yoğun ve amaç dışı bir iş temposuna mahkûm olunacağı açıkça ortadadır.

Sağlık Hizmetlerinde birinci basamak olan Aile Hekimliği Kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı bir toplumun temellerinin atılması hususunda çok daha sağlam adımlar atılması gerekirken söz konusu uygulamanın hem hekimlerimiz hem de bu hizmetlerden yararlanmak isteyecek olan vatandaşlarımız üzerinde gereksiz kafa karışıklıklarına neden olacaktır.

Öngörüleceği üzere, hekimlerin bu hususta yapacakları veya yapamayacakları her türlü işlem üzerlerinde büyük bir iş yoğunluğuna ve baskıya neden olacak ve henüz sağlıkta şiddetin önüne geçilemediği günümüz toplumunda bu durum farklı sıkıntıları da beraberinde getirecektir.

Bu sebeple, ilgili düzenlemenin amaç ve kapsamının sınırları kesin bir şekilde çizilmeden, düzenlemenin devletimiz ve milletimiz nezdinde maddi-manevi getiri ve götürüleri yeterince irdelenmeden ortaya konmuş olması son derece sakıncalıdır.      

Biz Türk Sağlık-Sen olarak bu düzenlemelerin sivil toplum kuruluşları ve aile hekimleriyle istişare edilerek yapılmasını, sunulan hizmetin amacının ve kapsamının ne olduğunun detaylı bir şekilde açıklanarak, toplumun sunulacak hizmet kapsamında çok daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olması konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini arzu ettiğimizi belirtiyoruz.

Önder KAHVECİ

Genel Başkan