Haberler

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları İçin 22 Mayıs'ta Alanlardayız.

/ Genel Merkezden Yazdır
Bu haber 37,550 defa okundu
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları İçin 22 Mayıs'ta Alanlardayız.
Aile hekimliği sistemi içerisinde yer alan Aile Hekimi, Aile Sağlığı Çalışanları ve Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarının korunması için Sendikamız mücadelesine kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Bu mücadele kapsamında Her cumartesi  1. basamak sağlık hizmetleri içerisinde yer alan ASM ve TSM’ lerde iş bırakma eylem kararı alınmaktadır. Sendikamız iş bırakmayı kararlılıkla uygulayan ve kararlarını internet sitesinden cesurca yayınlayan tek sendika olmuştur. Sendikamız mücadelesindeki kararlılığını Sağlık Bakanlığı ile yaptığı tüm görüşmelerde de dile getirmiş, Cumartesi nöbetlerinin haksızlığını yetkililerin yüzlerine haykırmıştır.

Ayrıca Sendikamızca Aile Hekimliği çalışanlarının mağduriyetine neden olan  16.04.2015 tarih ve 29328  Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte  yapılan değişiklikle cumartesi nöbetlerine 20 ihtar ceza puanı düzenlemesine ve 18 farklı değişikliğe  karşı  Danıştay’da dava açılmıştır.

Sendikamız  İş bırakma eylemleri miting ve basın açıklamaları gibi konularda  ortaklaşa hareket etmek adına STK’ların  görüşlerini dikkate almaktadır. Cumartesi nöbetleri ile ilgili olarak özellikle birinci basamak çalışanlarının mesleki örgütleri ile ortak bir dayanışma içerisinde güçlü bir şekilde duruş göstermeyi her zaman önemsemiştir.

Paydaşların tamamını kapsamayan ve dayatmacı bir ruha sahip süreçlerden uzak durmuştur.

Bizim böylesine bir hassasiyet göstermemize rağmen TTB , SES ,Birlik ve Dayanışma Sendikası Aile hekimliği sistemi çalışanları adına 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde 3 gün süre ile iş bırakma eylem kararını  sendikamız ve Aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanları derneklerinin dışında alarak ilan etmiştir. 

AHEF’le (Aile Hekimleri Dernekleri Konfederasyonu ) ve aile hekimliği komisyonumuzla gerçekleştirdiğimiz toplantıda 3 günlük iş bırakma eylem kararının sağlık çalışanları tarafından kabul görmediği, katılımın az olacağı, eylemlilik sürecini zayıflatacağı ve kamuoyu oluşturulamayacağı kanaati hasıl olmuştur. Şube başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde de büyük çoğunlukla aynı  değerlendirmelere  yer verilmiştir. 

Bazı Sivil toplum örgütleri ve sendikalarının Aile hekimliği çalışanları adına 20.21.22 mayıs tarihlerinde 3 gün süre ile iş bırakma eylem kararına Sendikamız katılmayacaktır.  

 Sendikamız 22 Mayısta tüm Türkiye’de eylem yapacak ve 23 Mayısta’da nöbete gitmeme eylemine devam edecektir. Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Haklı taleplerini dilekçelerle Bakanlığı göndereceklerdir ve basın açıklaması yapılacaktır.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının haklı davasında her zaman yanlarında olan sendikamızın Tüm şubeleri illerinde bu eylemleri yapacaktır.

Genel Merkezimiz ise  İstanbul ve çevre illerindeki şubelerimiz ile birlikte  geniş katılımlı bir eylemi  22 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirecektir.

İSTAHED (İstanbul Aile Hekimleri Derneği) ve Aile Sağlığı Çalışanları Dernekleri ile yapılacak bu eylemde cumartesi nöbetlerinin haksızlığı bir kez daha kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Eylemde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının taleplerini içeren dilekçeler Sağlık Bakanlığı’na gönderilmek üzere Halk Sağlığı Müdürlüğüne verilecektir.

Eylem tarihi, saati ve Güzergahı:

22 Mayıs 2015

Buluşma Saati: 11.00 
Buluşma Yeri : Zeytinburnu Atatürk Öğrenci Evi Önü (Cevizlibağ metrobüs ve Metro durağı yanı)

Yürüme İstikameti: Mevlana Caddesi (Tercüman sitesi önünden İl Halk Sağlığı Müdürlüğü) 
Basın Açıklaması Saat: 12:30 Halk Sağlığı Müdürlüğü