Adli Tıp’ta Sözleşmeli Büro Personeline Döner Sermaye Haksızlığını Sonlandırdık

Adli Tıp’ta Sözleşmeli Büro Personeline Döner Sermaye Haksızlığını Sonlandırdık

 Sendikamızın açtığı dava sonucunda Bölge İdare Mahkemesi Adli Tıp Kurumunda görevli büro personeli üyemize döner sermaye ödemesi yapılmaması ile ilgili işlemin yürütmesinin durdurulmasına kara verdi. 

Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup başkanlığında görevli  sözleşmeli büro personeli üyemizin kendisinin döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması için ödenmesi için yaptığı başvurunun idare tarafından reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Davayı görüşen Trabzon İdare Mahkemesi sözleşmeli personele Bakanlar kurulu kararı gereğince sözleşmeli ücreti dışında bir ödeme yapılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine hükmetmişti. 

Sendikamız tarafından söz konusu karara itiraz edilmiş ve başvurumuz Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından karara bağlanmıştır.

Mahkeme verdiği kararda döner sermaye ek ödemesi yapılması konusunda personeller arasında bir ayrıma gidi fiilen çalışan personele ödenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 

Bu nedenle fiilen çalışanlar arasında denge sağlanması teminen döner sermaye ek ödemesinin yapılması gerektiğine dair yasal düzenlemeye rağmen aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlılık, yerel mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmadığına hükmedildi. 

Mahkeme dava konusu işlemin ve yerel mahkemenin verdiği kararın iptaline hükmetti. 

Mahkeme kararı ile ilgili bir değerlendirme yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci “ bu kararla bir haksızlığın daha önüne geçmiş olduk. sözleşmeli çalışma her kurumda karşımıza bir ayrımcılık ve mağduriyet olarak çıkıyor. Kamuda çalışma barışını bozuyor. Bu nedenle çalışma hayatlarındaki huzuru yok eden ve çalışanı ailesinden ayıran sözleşmeli istihdam tamamen ortadan kaldırılmalı tüm kamu çalışanları kadrolu olarak istihdam edilmelidir.” dedi.