Açtığımız Davalarda 4/B’li Sözleşmeliler İçin Olumlu Kararlar Gelmeye Devam Ediyor

Açtığımız Davalarda 4/B’li Sözleşmeliler İçin Olumlu Kararlar Gelmeye Devam Ediyor

4/B’li Sözleşmelilere kadro ile ilgili mahkemelerden olumlu kararlar gelmeye devam ediyor.  

Son olarak Van’da görev yapan biri diyetisyen, diğeri sağlık teknikeri iki 4/B’li sözleşmeli üyemizin 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 45/A maddesine istinaden kadroya geçirilme taleplerinin Bakanlık tarafından reddedilmesi üzerine Van 1. İdare Mahkemesine sendikamız tarafından davalar açılmıştı.

Her iki davayı da görüşen mahkeme verdiği kararlarda Anayasanın eşitlik ilkesine dikkat çekerek aynı durumda bulunan kişilerin kanunlar karşısında da aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak olduğu belirtti. 

Mahkeme 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekleyen 45/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bakanlıkta görev yapan sözleşmeli personelin bu hükümden yararlanması gerektiğinin açık olduğunu vurguladı. 

Bu nedenle 3 yılını doldurduğu açık olan davacıların mevzuatta aranan diğer şartları da sağlaması durumunda kadroya geçirilmesi gerekirken 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekleyen 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmediğinden bahisle başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka, eşitlik ilkesine ve hakkaniyete bağlı olmadığına karar verilerek red işleminin iptaline karar verildi. 

Mahkemenin kararları ile ilgili bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Tüm sözleşmeli personele kadro verilmesi konusunda ısrarcıyız ve mücadelemizi her platformda sürdürüyoruz. Mahkeme kararı da bizim bu mücadeledeki haklılığımızı ortaya koymaktadır. Sözleşmelileri mahkemelerde uğraştırmadan hakları teslim edilmelidir. Kamuda aynı işi yapanlar arasında herhangi bir ayrım olmamalı, tüm kamu çalışanları kadrolu olarak istihdam edilmelidir. Bu konudaki çağrımızı bir kez daha yineliyor “4/B’li, 45/A’lı, vekil ebe hemşire, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi tüm farklı statüleri sonlandırın, kamuda tüm çalışanları kadrolu yapın diyoruz.” dedi.