A.Ç.S.H Bakanlığı'na Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği İçin Başvuruda Bulunuldu.

A.Ç.S.H  Bakanlığı'na Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği İçin Başvuruda Bulunuldu.
Türk Sağlık Sen Genel Merkezi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na öğretim yılına hazırlık ödeneği ile ilgili başvuruda bulunuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Öğretmen kadrosunda görev yapan üyelerimize Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 26.09.2013 tarihli görüş yazısına istinaden ve üyelerimizin fiilen öğretmenlik görevi yapmadığı gerekçesi ile Öğretim yılına hazırlık ödeneği yardımı yapılmamış ve mağduriyet oluşmuştur. Türk Sağlık Sen Genel Merkezi ise söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi adına Bakanlığa başvuruda bulunmuştur.

Başvuruda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 22.12.2000 tarihli 24268 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların " tanımlar" başlıklı 4. Maddesinin (g) fıkrasında" ders niteliğinde egzersiz görevi " düzenlemesinde hangi görevlerin ders niteliğinde olduğu ve ek ders ücreti ödeneceği hüküm altına alındığı vurgulandı.

Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş Ve Gündüz Bakımevleri, HuzurevIeri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerindeki yönetici, öğretmen ve meslek elemanlarının inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, çocuk ve yetişkinlerin fiziksel, ruhsal ve psiko-sosyal gelişmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılan her türlü eğitim, rehabilite ve rehberlik etkinlikleri ile benzeri hizmetleri karşılığı verilen haftalık ücretli ek ders saatlerini ifade etmektedir.

Bilindiği gibi, ek ders ücreti alabilmek için de fiilen öğretmenlik görevini yerine getirmek gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeyle yukarı da sayılan görevleri ifa edenler fiilen öğretmenlik görevini yapmış ve ek ders ücretini almaya hak kazanmış sayılmaktadır.

Bakanlık bünyesinde öğretmen kadrosunda görevli personelin mağduriyetlerin giderilmesi için başvuruda bulunulmuştur.