Genel Merkez/Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu

Türk Sağlık Sen Disiplin Kurulu

Kasım KOYUN

Alper ALICI

İsmet TEPE

Hüseyin KARARMAN

Kamil ÜNAL