5 Yıl Nakil Yasağı Aile Birliğinin Sağlanmasını Engelleyemez

5 Yıl Nakil Yasağı Aile Birliğinin Sağlanmasını Engelleyemez
Ankara’da Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde görev yapan bir üyemizin Astsubay olan eşinin Ağrı’ya tayinin çıkması nedeniyle Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesine atanmak için yaptığı tayin talebi başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştır.

Davayı görüşen Ankara 18. İdare Mahkemesi verdiği kararda idarenin eş durumundan tayin talebi ile ilgili verdiği red kararını kadroya geçen sözleşmeli personelin 5 yıl süreyle başka kurum ve kuruluşlara atanamayacağı hükmüne dayandırdığına dikkat çekti. 

Mahkeme; Anayasa ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan “Aile Birliğinin Sağlanması' görevinin öngörüldüğü şekilde yerine getirilebilmesi gerektiğine vurgu yaparak 5 yıl nakil yasağının da bu çerçevede yorumlanması gerektiğine hükmetti. Tayin talebinin red edilme işleminin iptaline karar verdi.