GEÇMİŞE DÖNÜK İŞVEREN PAYI KESİNTİSİNDE SORUNU ÇÖZDÜK PDF Yazdır E-posta
17 Mayıs 2007 / Perşembe
Türk Sağlık-Sen’in Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde yürüttüğü kararlı mücadelesi sonucu 4/B’li personelin döner sermayelerinden yüzde 19.5 oranında işveren payı kesintisi yapılmaması için Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınlamıştı. Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde de şimdiye kadar kesilen tutarın personele geri ödeneceğini duyurmuştuk. Geçmişe dönük kesintilerin ödenmesinde bazı kurumlarda sorunlar çıkması ve ödeme sürecinin uzaması üzerine Sendikamız konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığına bir yazı yazmıştı.

 

Bu yazıda geçmişe dönük kesintilerin ödenmesi talep edilmişti. Yazımızı cevaplayan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı geçmişe dönük olarak ilgili genelge hükümleri doğrultusunda personele ödeme yapılacağını bildirdi. Bunun için döner sermayesinden yüzde 19.5 işveren kesintisi yapılan personelin müracaat etmesi gerekiyor.

Kesinti yapılan personel, aşağıda bulunan dilekçe örneği ve Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgili yazısı ile kurumlarına başvurmaları halinde geçmişe dönük kesintilerini alabilecekler.

BAŞVURU DİLEKÇESİ

…………………….. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

Hastanenizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine istinaden …………………….. olarak görev yapmaktayım.

Tarafıma ödenen döner sermaye katkı payından SSK işveren payı kesintisi yapılmasının mevzuata aykırı olduğuna dair Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2007 tarih ve 4303 sayılı yazısı Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir.

Söz konusu yazı üzerine Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 26.03.2007 tarih ve 2007/20 sayılı bir genelge yayınlamıştır.İlgi genelgede; Sigorta primi işveren hissesinin, personelin tavan ek ödeme tutarının içerisine dahil edilmeden döner sermaye işletmelerince ayrıca ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Türk Sağlık-Sen Genel Merkezine gönderdiği ve ekte sunduğum 08.05.2007 tarih ve 5204 sayılı yazısında “..geçmişe dönük olarak ve bundan sonraki dönemler için kurum ve kuruluşlarımızca tesis edilen işlemler mezkur genelge hükümleri doğrultusunda yapılacaktır” hükmüne yer vermiştir.

Bu itibarla, bugüne kadar döner sermaye katkı payımdan kesilen SSK işveren payının tamamının yasal faizi ile birlikte tarafıma geri ödenmesini aksi halde yargı yoluna başvuracağım hususunda gereğini önemle arz ederim. .…./..…/2007

EK :
Sağlık Bakanlığı’nın 08.05.2007 tarih
ve 5204 sayılı Yazısı

Adres: Ad – Soyad
İmza

 

 

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞININ SENDİKAMIZA GÖNDERDİĞİ YAZI