Tüm Çalışanlar Döner Sermaye Alacak. PDF Yazdır E-posta
24 Aralık 2010 / Cuma

Türk Sağlık-Sen olarak Plan Bütçe Alt Komisyon üyeleri ile düzenleme yapılması için görüşmelerde bulunduğumuz
, 2008 yılı toplu görüşmelerinde mutabakata aldırdığımız döner sermayede aylık mahsuplaşma ile, yıllardır çözüm istediğimiz ve mahkeme kararları kazanımlar elde ettiğimiz sağlık kurumlarında görev yapan tüm çalışanlara döner sermaye ödenmesi ( 4/C'liler, Vekil Ebe Hemşireler, Geçici işci iken 4/B'ye geçenler ve Kızılay'dan dveredilen sözleşmeli personeller) için Mecliste Plan Bütçe Alt Komisyonuna AKP Kütahya Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Kınay tarafından verilen önerge kabul edildi. Önerge Plan Bütçe Komisyonunda onaylanırsa TBMM Genel Kuruluna torba yasa ile birlikte getirilecek.

Önerge'de yer alan Döner Sermaye Kanununda yapılacak değişiklikle Anayasa Mahkemesinin tam gün ile ilgili gerekçeli kararında yer alan döner sermayelerde taban ücret uygulamasına geçilmesine ilişkin düzenlemeye hayata geçiriliyor. Alt komisyonda kabul edilen önergede yer alana düzenleme yasalaşırsa sağlık çalışanları en az döner sermaye almayan kurumlardaki ek ödeme tutarında bir gelire, her ay sahip olacaklar. Söz konusu gelir ocak ayında 420 TL olacak, Temmuz 2011'de 440 TL'ye çıkacak. Yıllık mahsuplaşma ile ilgili hükmün kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren önerge ile birlikte çalışanlar aylık mahsuplaşma hakkına da kavuşmuş olacaklar.
Söz konusu önergede ayrıca Döner sermaye kanununda yer alan " Sağlık personelinin katkısıyla elde edilen" ifadesi " Personel katkısıyla elde edilen" olarak değiştirilmiştir. Kanunda yapılacak bu değişiklikle 4/C'liler, Vekil Ebe Hemşireler, Geçici işci iken 4/B'ye geçenler ve Kızılay'dan devredilen sözleşmeli personellerde döner sermaye hakkına kavuşacaklardır.
Söz konusu önergenin önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci " Yıllardır mücadelesini sürdürdüğümüz, Toplu görüşmelerde mutabakat altına aldırdığımız ve mahkemelerde kazandığımız döner sermayede yaşanan sorunlar bu önergedeki hükümlerin yasalaşması ile çözüme kavuşmuş olacaktır. Anayasa mahkemesinin gerekçeli kararında yer alan döner sermayede taban ücret belirlenmesi hayata geçiriliyor. Sağlık çalışanları artık ek ödemeden daha az döner sermayeye mahkum olmaktan kurtulacak. Alt komisyonda kabul edilen bu önerge Komisyonda da bir an önce kabul edilerek Genel Kurula getirilmeli ve yasalaşmalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak önergenin Komisyonda ve Genel Kurulda aynen yasalaşması için görüşmeler gerçekleştireceğiz." dedi.